Betingelser og viklår

Her kan du lese mer om betingelsene og vilkårene for å bruke våre tjenester.

Sist oppdatert: 25.09.2023

Bekreftelse

Nettstedet www.prolinkr.no (heretter kalt «Nettstedet») eies av selskapet Cmart AS (heretter kalt «Prolinkr.no»), et selskap opprettet i samsvar med norsk lovgivning.

Cmart AS
Smedgata 28, 1850 Mysen
Epost: support@prolinkr.no
Org.nr: 927032767 MVA

Prolinkr.no gjør Nettstedet tilgjengelig for deg slik at du kan bli bedre kjent med oss, bruke tjenestene vi tilbyr, og om du ønsker det, kan du kontakte og eventuelt inngå kontrakt med oss.

Formål

Disse bruksvilkårene utgjør sammen med Personvernpolicy det juridiske rammeverket som regulerer bruken av nettstedet www.prolinkr.no.

Disse brukervilkårene vil være tilgjengelige for deg på nettstedet på Norsk.

For å vite mer om behandlingen www.prolinkr.no utfører av dine personlige data, vennligst se vår Personvernpolicy og vår Cookie Policy. Begge retningslinjene vil også være tilgjengelige for deg på norsk, engelsk, spansk, fransk, tysk og italiensk, slik at du kan konsultere, arkivere eller skrive dem ut når som helst. Prolinkr.no bruker informasjonskapsler fra tredjeparter på Nettstedet.

For å finne ut mer om typen informasjonskapsler som brukes på nettstedet www.prolinkr.no, deres formål og hvordan du kan konfigurere nettleseren din i tilfelle du ikke ønsker at vi skal bruke disse informasjonskapslene, vennligst se siden vår som forklarer vår Cookie Policy.

Både brukervilkårene samt Personvernpolicyen og Cooky Policy er utarbeidet i henhold til gjeldende regelverk, blant annet Lov 34/2002 om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel og forskrift (EU) 2016/679 av Europaparlamentet og Rådet av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og fri utveksling av slike data, og opphevelse av direktiv 95/46 / EF.

Priser & betaling

Prisene på produktene som tilbys på www.prolinkr.no er oppgitt i Norske kroner (NOK), og merverdiavgift (MVA) gjeldende ved kjøpstidspunktet er inkludert i oppgitte priser.

I noen tilfeller kan du være fritatt for eller ikke underlagt MVA avhengig av ditt bostedsland eller betingelsen som du handler under. Av denne grunn kan den endelige prisen på bestillingen i noen tilfeller endres i forhold til den som vises.

Tilgang til nettstedet

Tilgang til Nettstedet er gratis, bortsett fra delen relatert til kostnaden for forbindelsen gjennom telekommunikasjonsnettverket levert av Internettleverandøren du har inngått kontrakt med.

Du kan fritt surfe på Nettstedet og få tilgang til det så mange ganger du vil. For å få tilgang til og navigere på Nettstedet, trenger du ikke å registrere deg, med mindre du ønsker å ansette en tjeneste.

Bruken av nettstedet gir deg status som bruker av nettstedet (heretter kalt «Bruker») og innebærer din fulle og ubetingede aksept av disse brukervilkårene, samt Personvernpolicyen til Nettstedet.

Videre samtykker du til å ikke bruke Tjenesten til ulovlige formål. Ved å få tilgang til Nettstedet og navigere på det, erklærer du på eget ansvar at du er myndig og at du har den nødvendige juridiske kapasitet til å få tilgang til Nettstedet og bruke det, og erklærer også at du fullt ut forstår og aksepterer disse brukervilkårene uten forbehold.

På den annen side informerer vi deg om at vi av juridiske grunner arkiverer de elektroniske dokumentene der kjøp formaliseres. Du kan få tilgang til disse dokumentene når som helst ved å be om det på: support@prolinkr.no.

Brukervilkår

Brukeren forplikter seg til å bruke Nettstedet i samsvar med disse brukervilkårene, gjeldende lovgivning og god tro.

Dermed vil Brukeren svare til www.prolinkr.no og eventuelle tredjeparter for skader og tap som følge av bruk av Nettstedet i strid med disse vilkårene, lovgivningen og god tro.

Beskrivelse av tjenesten

Gjennom Tjenesten, tillater prolinkr.no abonnement på tjenesten for å utføre opprettelsen av QR-koder og analyse.

Språket i kontrakten mellom prolinkr.no og kjøperen vil være det av opprinnelseslandet.

Kjøpsprosessen i den elektroniske tjenesten vil være som følger:

 • Du må registrere deg på nettstedet med et brukernavn og passord.
  Ved registreringstidspunktet vil tjenesten starte med gratis medlemskap for en periode på 365 dager.
 • Når denne perioden er utløpt, vil kontoen bli begrenset, og du må da enten forlenge ditt gratis-medlemskap med ytterligere 365 dager eller abonnere på et av våre betalte-medlemskap.
 • Etter kjøp av tjenesten vil brukeren ha et kontrollpanel hvor de vil finne:
  a) En seksjon med listen over alle QR-koder opprettet med mulighet for å redigere, slette eller sjekke detaljene.
  b) En «Mitt medlemskap» seksjon for å se fakturaene og eventuelt kansellere abonnementet.
  c) En Analyse seksjon med statistikkene for dine QR-koder.
  d) En «Min konto» seksjon for å kunne endre konto-preferanser.

Når kjøpet av tjenesten er fullført, vil det bli bekreftet ved å sende en e-post, innen maksimalt 24 timer, til adressen du har angitt. Det vil angi tjenesten, hvordan du avslutter abonnementet, beløpet, aktuelle skatter, betalingsmåten og gjeldende vilkår og betingelser.

Betalingsmåter

Online betaling for den kjøpte tjenesten kan gjøres med Vipps, Walley (faktura), kreditt- eller debetkort.

I denne forbindelse informerer www.prolinkr.no kreditt- og debetkortholdere om at transaksjoner i nettbutikken utføres gjennom en sikker betalingsportal, ved bruk av SSL-teknologi for å garantere sikkerheten av datatransmisjon.

Angrerett og refusjoner

8.1. Angrerett

Gitt typen produkt som markedsføres i vår nettjeneste, programvare i digitalt format av QR, vil angreretten ikke være gjeldende i henhold til artikkel 103, bokstav m) i Royal Legislative Decree 1/2007, av 16. november, der den reviderte teksten til General Law for Defense of Consumers and Users og andre komplementære lover er godkjent.

8.2. Refusjoner

Uavhengig av den planen som er valgt av brukeren, vil beløpene som er betalt av brukeren og i den grad loven tillater, ikke være refunderbare.

Den inngåtte tjenesten kan ikke overdras eller overføres til andre brukere av tjenesten. I alle tilfeller kan brukeren benytte seg av den inngåtte tjenesten til slutten av den kontraktssatte perioden.

Tjenestens gyldighet

Tjenestene som tilbys i tjenesten, og deres priser, vil være tilgjengelige for kjøp så lenge de er i katalogen av tjenester som vises gjennom dette nettstedet.

I alle tilfeller forbeholder www.prolinkr.no seg retten til å gjøre endringer det anser som passende i tjenesten, med mulighet til å oppdatere produkter og tjenester avhengig av markedet.

 • Prolinkr.no forbeholder seg retten til å endre priser uten forvarsel.

Vi informerer deg om at til tross for oppdateringene som gjøres til tjenestens priser, kunne de inneholde feil. Vi vil raskt korrigere eventuelle feil som vises, men de vil ikke være bindende for tjenesten.

Sikkerhet

Som nevnt ovenfor, utføres hele kjøpsprosessen, samt overføringen av dine personlige data og betalingssystemer, på en sikker side og på en kryptert måte gjennom SSL-protokollen.

Vi garanterer sikkerheten til tjenesten i henhold til dagens teknologiske kunnskap. Imidlertid kan www.prolinkr.no ikke garantere tjenestens fulle fremtidige sikkerhet. I alle tilfeller lover vi å rette og implementere passende korrigerende tiltak for å rette opp en mulig sikkerhetsbrudd så snart som mulig.

Du godtar å varsle www.prolinkr.no, umiddelbart og via e-post support@prolinkr.no om enhver situasjon som kan føre til identitetsforfalskning av en bruker.

Endringer og ugyldighet

Vi kan oppdatere vilkårene og betingelsene for tjenesten i fremtiden, samt funksjonene og funksjonene i selve tjenesten. Vi vil informere deg om endringene i vilkår og betingelser ved å plassere en merknad på et fremtredende sted på nettstedet vårt og/eller via e-post.

Hvis noen klausul inkludert i disse vilkår og betingelser blir erklært, helt eller delvis, ugyldig eller ineffektiv, vil det bare påvirke nevnte bestemmelse eller delen av det som er ugyldig eller ineffektivt.

Ansvar og garantier

Brukeren må bruke nettstedet og innholdet i samsvar med bestemmelsene i disse bruksvilkårene, gjeldende lovgivning og god tro.

Enhver bruk av nettstedet eller innholdet som er i strid med disse generelle vilkårene, loven eller god tro, er uttrykkelig forbudt, uavhengig av om denne bruken har et økonomisk formål eller ikke.

Brukeren vil være ansvarlig for skader eller tap som påføres www.prolinkr.no eller tredjepart som følge av direkte eller indirekte bruk som brukeren gjør av nettstedet eller innholdet som er i strid med disse vilkårene, loven, moral, offentlig orden eller god tro.

Varighet av brukervilkårene

Disse brukervilkårene vil være i kraft så lenge de er eksponert for brukere, slik at så snart de blir helt eller delvis endret eller oppdatert, vil disse vilkårene opphøre å være i kraft, og de nye brukervilkårene vil være de som vil regulere bruken av nettstedet.

Kundeservice

Cmart AS
Smedgata 28
1850 Mysen

Epost: support@prolinkr.no