GDPR – General Data Protection Regulation

Her kan du lese mer om betingelsene og vilkårene for å bruke våre tjenester.

Sist oppdatert: 25.09.2023

Ansvarlig

Denne siden er kontrollert av 

Cmart AS
Smedgata 28
1850 Mysen

Du kan kontakte dem via e-post på support@prolinkr.no.

Hva slags data samles inn?

Vi samler automatisk inn data gjennom informasjonskapsler (cookies) vi laster ned på enheten din, inkludert analyser.

Vi samler også inn IP-adressen tilkoblingen blir gjort fra, typen enhet som brukes og dens egenskaper, operativsystemversjon, nettlesertype, språk, dato, land, forespørselstidspunkt, URL-en du kommer fra, URL-en du går til, eller mobilnettet som brukes, blant andre ting.

Frivillig gir brukeren oss informasjon som navn, e-post eller kortinformasjon for å kunne kontakte oss, melde deg på tjenesten eller kjøpe et abonnement.

Hva brukes dataene til?

Tjenesten vil blant annet bruke de innsamlede dataene til å administrere og oppdatere tjenesten, svare på forespørsler, sende deg nyhetsbrevet vårt og kampanjetilbud via e-post.

Vi administrere også registreringen din på plattformen, administrere og tilby tjenester relatert til abonnementet ditt, behandle betalinger du gjør og utstede de tilsvarende fakturaene, opprettholde sikkerheten til Tjenesten, etterforske ulovlige aktiviteter, håndheve våre vilkår og betingelser, og hjelpe statens sikkerhetsstyrker og organer i forbindelse med deres eventuelle undersøkelser.

Hvor lenge oppbevares dataene?

De disaggregerte dataene vil bli beholdt uten en slettingsperiode.

Kundedata vil bli beholdt for det minimum nødvendige, og kan bli beholdt i:

5 år, i henhold til art. 1964 i den sivile loven (personlige handlinger uten spesiell tidsfrist).

6 år, i henhold til art. 30 i handelsloven (regnskapsbøker eller faktura, for eksempel).

Brukerdata vil bli beholdt i en maksimal periode på 12 måneder for å håndtere forespørslene deres.

Brukerdata lastet opp av tjenesten til sider og profiler på sosiale nettverk vil bli beholdt fra øyeblikket brukeren gir sitt samtykke til han trekker det tilbake.

Dine rettigheter som bruker

Tilgangsrett: Den berørte parten skal ha rett til å få bekreftelse fra datakontrolløren om personopplysninger som angår ham eller henne, behandles.

Rett til retting: den berørte parten skal ha rett til å få, uten ugrunnet forsinkelse, fra datakontrolløren retting av personopplysninger som er uriktige og som direkte berører ham eller henne. I tillegg vil den interesserte parten ha rett til å fullføre ufullstendige personopplysninger, inkludert ved hjelp av en tilleggserklæring.

Slettingsrett: Det er den berørte partens rett å få, uten ugrunnet forsinkelse, fra datakontrolløren sletting av personopplysningene som angår ham.

Rett til begrensning av behandling: består i å få begrensningen av behandling av dine data av den ansvarlige, selv om utøvelsen har to aspekter: 1) Når du utfordrer nøyaktigheten av dine personopplysninger, i en periode som tillater den ansvarlige å verifisere den og 2) Når du har motsatt deg behandlingen av dine personopplysninger som den ansvarlige utfører basert på legitim interesse eller en offentlig interesseoppgave, mens den ansvarlige verifiserer om disse grunnene går foran dine.

Rett til dataportabilitet: Det er den berørte partens rett til å motta personopplysningene som angår ham, som han har gitt til en datakontrollør, i et strukturert format, av vanlig bruk og mekanisk lesning, og til å overføre dem til en annen kontrollør uten å bli hindret av kontrolløren de ble gitt til.

I denne forstand vil den interesserte parten ha rett til at personopplysninger overføres direkte fra kontrollør til kontrollør når det teknisk er mulig.

Hvordan kan du utøve dine rettigheter?

Du kan utøve dine personopplysningsrettigheter når som helst ved å sende en e-post til: support@prolinkr.no

Eller postadressen: 
Cmart AS
Smedgata 28,
1850 Mysen

I begge tilfeller må du identifisere deg med ditt navn og etternavn, samt en kopi av ID som bekrefter din identitet.

I tillegg, hvis du mener det er et problem med hvordan www.prolinkr.no håndterer dataene dine, kan du rette kravene dine til den databeskyttelsesmyndigheten som tilsvarer, og i tilfellet Norge er det Datatilsynet.

Er det vedtatt sikkerhetstiltak?

Tjenesten tar alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte sikkerheten og integriteten til personlig og ikke-personlig informasjon som samles inn. Både mot uautorisert tilgang og tilfeldig endring, tap eller ødeleggelse.

Uansett kan Tjenesten ikke garantere absolutt sikkerhet for den innsamlede informasjonen, så du må samarbeide og bruke sunn fornuft til enhver tid med hensyn til delt informasjon.

Du forstår og anerkjenner at, selv etter sletting, kan personlig og ikke-personlig informasjon fremdeles være synlig i cache eller hvis den er kopiert eller lagret av andre brukere.

Er det overføringer av persondata?

Vi overfører ikke data eller internasjonale overføringer. Imidlertid er det tredjeparter som håndterer deler av Tjenesten som vi krever at de overholder vår personvernpolitikk i den grad den er anvendelig på dem og at de har sin egen.

Disse tredjepartene er tjenesteleverandører som utfører funksjoner på våres vegne, som webhotell, analyseovervåkning eller webutvikling.

Også, hvis vi mener det er rimelig nødvendig å tilfredsstille enhver lov, juridisk prosess eller legitim interesse. I alle tilfeller vil vi bare gi den strengt nødvendige informasjonen.